Grupa 5-latków

TYGRYSKI - GRUPA POPOŁUDNIOWA

PRZEDSZKOLE TALENTÓW - KONKURS

Realizacja kolejnego zadania konkursowego - Dziecko w uporzadkowanym świecie - dostrzeganie powtarzalności następujących po sobie, np. pór roku, dni, dat w kalendarzu...

21 marca w grupie popołudniowej „Tygrysków” zostały zorganizowane zajęcia mające na celu uświadomienie dzieciom stałego następstwa czasu odnośnie pór roku. W godzinach przedpołudniowych dzieci barwnym korowodem powitały wiosnę. Podczas zajęć popołudniowych nauczyciel powtarzał kilkakrotnie opowiadanie o porach roku, aby dzieci dostrzegły rytm i stałe następstwo pór roku. Następnie dzieci miały możliwość ułożyć na obręczach za pomocą wybranych klocków kalendarz pór roku (powtarzający się rytm za pomocą klocków symbolizujących poszczególne pory roku, np. żółty klocek – lato, pomarańczowy – jesień). Podczas zabawy ruchowej przy muzyce odczytywały globalnie nazwy poszczególnych pór roku. Kiedy dobrze radziły sobie z czytaniem globalnym pór roku, zaczęły konstruować kalendarz na kole korzystając z tabliczek z nazwami pór roku. Po wykonanym zadaniu nauczyciel przeczytał dzieciom opowiadanie, w którym Pani Wiosna zaprosiła dzieci na wiosenny spacer i przybliżyła oznaki wiosny. Później dzieci ze zbioru obrazków wyszukiwały te, które kojarzą się z wiosną i uzasadniały swój wybór.  Na kole wyciętym z brystolu podzielonym na 4 równe części - w ćwiartce oznaczonej WIOSNA, naklejały obrazki kojarzące się z tą pora roku. Dzieci zostały poinformowane przez nauczyciela, że jak nadejdzie lato, to nakleją obrazki na kolejnej ćwiartce koła, itd. Na podsumowanie zajęć  każde dziecko otrzymało tabliczkę z napisem jednej pory roku. Zadaniem dziecka było odczytanie nazwy na tabliczce i utworzenie „żywego kalendarza”.

Dzieci z grupy popołudniowej „Tygrysków” brały również udział w zajęciach dotyczących stałego następstwa miesięcy w roku. Zajęcia rozpoczęły się pląsem do piosenki o wiośnie. Następnie poprzez „burzę mózgów” określały, kiedy rozpoczyna się kalendarzowa wiosna. Kiedy pojawiła się odpowiedź 21 marca, umożliwiono dzieciom pracę z kalendarzem. W kalendarzach przedszkolaki wyszukiwały miesiąc marzec oraz dzień 21. Odczytywały również w kalendarzach nazwy wszystkich pozostałych miesięcy. Następnie poruszały się w rytm muzyki po sali, a na pauzę w muzyce i hasło nauczyciela, np. maj – zatrzymywały się przy właściwej tabliczce z nazwą miesiąca. Po zabawie ruchowej tworzyły na kole kalendarz z wykorzystaniem tabliczek z nazwami poszczególnych miesięcy. Później miały możliwość pracować z kalendarzem zrobionych na zajęciach w styczniu. Odczytywały poszczególne miesiące, przyporządkowywały je do poszczególnych pór roku, wskazywały miesiące, w których mają urodziny (wcześniej oznaczone urodzinowymi czapeczkami). Na zakończenie zajęć dzieci korzystając z gry dydaktycznej „Jaki to miesiąc?”, układały w kolejności miesiące, a następnie przyporządkowywały do nich pasujące ilustracje, np. marzec - topniejący bałwan, listopad – opadające liście z drzewa, grudzień – choinka, prezent.

Zapraszamy do albumu fotograficznego - P. Talentów-Pory roku  i   P. Talentów-Miesiące

                                                                                                                                                 Małgorzata Sieg

 

PRZEDSZKOLE TALENTÓW - KONKURS

Realizacja kolejnego zadania konkursowego - Przeprowadzenie zajęć w formie teatrzyku z wykorzystaniem zabawek przedszkolnych lub samodzielnie wykonanych pacynek na temat kontaktów z nieznajomymi.                W starszej grupie można wprowadzić elementy dramy. 

W grupie popołudniowej „Tygrysków” również zostały zorganizowane zajęcia, mające na celu wdrażanie dzieci do kierowania się zasadą ostrożności w kontaktach z nieznajomymi. Na początku  dzieci powitały się „iskierką przyjaźni”. Następnie uczestniczyły w zabawie mającej na celu rozwijanie percepcji słuchowej, uwrażliwienie na znajome głosy. Zabawa ta była również wprowadzeniem do tematu zajęć.  Następnie dzieci oglądały teatrzyk przygotowany przez nauczyciela o Ali, która nie posłuchała przestróg mamy - wyszła za ogrodzenie domu i podjęła rozmowę z nieznajomym mężczyzną, który prowadził na smyczy małego, białego pieska. Na szczęście nic złego się nie wydarzyło, gdyż całą sytuację zauważyła mama Ali. Dzieci miały możliwość ocenić zachowanie dziewczynki, próbowały definiować pojęcie „obcy”. Nauczyciel uświadomił dzieci, że osoba obca, która ma złe zamiary, może być bardzo miła. Może np. zaproponować pójście na lody, częstować cukierkami, albo zaprosić na karuzelę. Przedszkolaki utrwaliły ważne numery telefonów  i zostały uświadomione, że powinny powiadomić rodziców, nauczyciela lub policję, o tym, że ktoś obcy próbował ich czymś częstować lub wypytywał o adres. Następnie dzieci w grupach przygotowywały teatrzyk kukiełkowy. Po każdej przeprowadzonej inscenizacji wspólnie omawiano niebezpieczną sytuację zaprezentowaną przez grupę oraz zachowanie dziecka - właściwa reakcja na kontakt z nieznajomą osobą (nie wdawanie się w rozmowę, nie częstowanie się cukierkami, napojem, nie wsiadanie do samochodu, nie otwieranie drzwi nieznajomemu, poinformowanie o zaistniałej sytuacji rodziców, policji). Dzieci z grup „0” miały możliwość przygotować w parach scenki dramowe.

Zapraszamy do albumu fotograficznego - P. Talentów-Obcy

                                                                                                                                    Małgorzata Sieg

 

PRZEDSZKOLE TALENTÓW - KONKURS

Realizacja zadania - "Przedszkole mistrzostwa w grach edukacyjnych"- zorganizowanie gier i zabaw kształtujących umiejetność dodawania i odejmowania u dzieci.

W grupie popołudniowej „Tygrysków” w marcu zrealizowano zadanie konkursowe „Przedszkole mistrzostwa w grach edukacyjnych”. Zorganizowane zostały  zabawy, gry mające na celu doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania. Zajęcia zostały zintegrowane z blokiem tematycznym „Krainy wiecznych śniegów i lodów”, a temat zajęć brzmiał „Wyprawa pingwinów do Afryki”. Zajęcia realizowane były przez 3 dni. Rozpoczęły się zabawą taneczną „Wesoło być pingwinem”. Następnie dzieci wysłuchały wiersz „O pingwinku podróżniku”, z którego dowiedziały się, dlaczego pingwinek podjął decyzję o wyprawie do Afryki. Na globusie wskazywały biegun południowy (Antarktydę), a następnie Afrykę. Opisywały drogę pingwinka do Afryki. Odbyły się również zawody pingwinków. Przedszkolaki wcieliły się w pingwinki i przenosiły na stopach w bezpieczne miejsce (na krę) jajka (piłeczki). Przeliczając przeniesione jajka doskonaliły umiejętność stosowania liczby porządkowej oraz utrwaliły znak graficzny liczby 10. Brały udział w zabawie matematycznej „Pingwinki płyną do Afryki” ,podczas której kształtowano umiejętność rozkładu liczby 10 na 2 składniki (ćwiczenia przygotowujące do dodawania i odejmowania). „Ile pingwinków popłynęło do Afryki?” to kolejna zabawa zaproponowana przez nauczyciela, w której  przedszkolaki rozwiązywali zadania tekstowe. Na początku liczyły na konkretach, wykorzystując obrazki z pingwinami, a następnie przeszły do liczenia na palcach.  Układały również formułę matematyczną do zadania (zastosowanie znaków +, =). Chętne dzieci miały możliwość zastąpić nauczyciela i ułożyć zadanie tekstowe dla grupy. Z kolei doskonalenie umiejętności odejmowania miało miejsce podczas zabawy „Ile pingwinków zostało na biegunie?” (przebieg analogiczny do poprzedniej zabawy). Następnie doskonaliły umiejętność dodawania i odejmowania poprzez gry matematyczne. W grze „Chodniczek  i domino” dopasowywały kostki domina do chodniczka liczbowego (rywalizowały ze sobą 4 grupy – dwie grupy 5-latków i dwie 6-latków). Najpierw dzieci wykonywały działania dodając oczka na kostkach domina, a podczas kolejnej gry odejmowały oczka – od większej liczby oczek odejmowały mniejszą liczbę oczek. Dzieci miały również możliwość do opowiadania nauczyciela skonstruować własną grę pt. „Podróż pingwinków do Afryki”. Do narysowanego przez nauczyciela szlaku podróży doklejały ilustracje, ustalały premie (przesunięcia o kilka pól do przodu) oraz pułapki (opuszczenie kolejki lub cofnięcie się o kilka pól). Gra przebiegała w grupach 4 osobowych. Każdy otrzymał pionek i 2 kostki (liczby na kostkach od 0 do 5). Zadaniem graczy było wyrzucenie 2 kostek, odczytanie liczby oczek na kostkach  i  dodanie ich do siebie oraz przesunięcie pionka na planszy uwzględniając otrzymany wynik. Grając po raz drugi dzieci wykonywały działania na odejmowanie (od większej liczby odejmowały mniejszą). Zajęcia bardzo przedszkolakom podobały się  i z zaangażowaniem w nich uczestniczyły.

Zapraszamy do albumu fotograficznego - P. Talentów-Gry

                                                                                                                               Małgorzata Sieg

 

 

 

 

   Podobny obraz   W miesiącu  marcu w grupie popołudniowej „Tygrysków” żegnając zimę kontynuowaliśmy tematy związane z życiem na biegunach. Dzieci poznały historię Pingwinka Podróżnika. Miały możliwość zorganizować teatrzyk kukiełkowy inspirowany wierszem czytanym przez nauczyciela. Samodzielnie wykonały sylwety pingwinów, a następnie w grupach przygotowały inscenizacje. Poruszaliśmy również tematy związane z tradycjami i zwyczajami wielkanocnymi, wykonaliśmy kurczaczki na kiermasz, a chętne dzieci ozdoby na Gminny Konkurs Wielkanocny organizowany przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dąbrowie Chełmińskiej. Przystąpiliśmy także do konkursu Przedszkole Talentów, którym będziemy objęci do października 2018 roku. Przyjęliśmy na siebie 10 zadań przewidzianych regulaminem konkursu – po ich wykonaniu i uzyskaniu co najmniej 80% punktów przedszkole  zdobędzie certyfikat „Przedszkole Talentów”. W grupie popołudniowej „Tygrysków” udało się już zrealizować 3 zadania. Przeprowadzono zajęcia  w formie teatrzyku kukiełkowego i dramy na temat kontaktów z nieznajomymi, zajęcia mające na celu uświadomienie dzieciom stałego następstwa czasu – rytm pór roku, miesięcy oraz zorganizowano gry i zabawy kształtujące umiejętność dodawania i odejmowania.

Już teraz zapraszamy do Abumu fotograficznego -  Marzec - gr. popołudniowa

Informacje na temat zrealizowanych zadań konkursowych w grupie popołudniowej ukażą się wkrótce w zakładkach: Przedszkole talentów i Album fotograficzny.

 

                                                                                                                                             Małgorzata Sieg

 

 

 

             Bardzo szybko upłynęły kolejne 3 miesiące w grupie popołudniowej "Tygrysków" i niepostrzeżenie zakończył się I semestr roku szkolnego. W listopadzie realizowaliśmy blok "Polska nasza Ojczyzna". Utrwaliliśmy symbole narodowe Polski, pracowaliśmy z mapą Polski, wybraliśmy się na wirtualny spacer po Warszawie, Krakowie, Toruniu. Poznaliśmy również legendy związane z tymi miastami. Miesiąc grudzień był okresem, w którym przygotowywaliśmy się do świąt. Rozmawialiśmy o tradycjach i zwyczajach świątecznych. W nastrój świąt przeniosło nas słuchanie opowiadań o tematyce świątecznej. Wykonaliśmy aniołki na kiermasz. Uczyliśmy się również układu choreograficznego, który zaprezentowaliśmy na Koncercie Świątecznym. Zaprosiliśmy na zajęcia rodziców. W styczniu wybraliśmy się na biegun północny i południowy. Poznaliśmy warunki życia ludzi na Grenlandii, wzbogaciliśmy wiedzę na temat zwierząt żyjących na biegunach. Ponadto rozwijaliśmy sprawność manualną, koordynację wzrokowo-ruchową, spostrzegawczość oraz kreatywność poprzez różnego rodzaju ćwiczenia, karty pracy oraz wykonywanie prac plastyczno-technicznych. Doskonaliliśmy umiejętność przeliczania elementów.  Rozwiązywaliśmy proste zadania tekstowe, posługując się liczmanami lub licząc na palcach. Rozwijaliśmy słuch fonematyczny. Nie zabrakło również czasu na zabawy konstrukcyjne i tematyczne. 

                                                           Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w zakładce "Album fotograficzny"

                                                                                                                                      Małgorzata Sieg

 

 

 

Podobny obrazPierwsze dwa miesiące w grupie popołudniowej "Tygrysków" przebiegły bardzo szybko i miło. Dzieci chętnie brały udział we wszystkich zajęciach. We wrześniu głównie skupiliśmy się na zabawach integracyjnych mających na celu bliższe wzajemne poznanie się, kształtujących postawy koleżeństwa i tolerancji. Nie zabrakło również treści związanych z bezpieczeństwem w przedszkolu, w domu, i na ulicy. W październiku pojawiły się tematy związane z jesienią. Przenieśliśmy się do jesiennego sadu, ogrodu, parku, lasu. Rozróżnialiśmy pospolite gatunki drzew liściastych i iglastych. Rozmawialiśmy o zwierzętach szykujących się do zimy. Chętnie śpiewaliśmy, wykonywaliśmy pląsy do muzyki, tworzyliśmy muzykę na instrumentach perkusyjnych, wykonywaliśmy prace plastyczno-techniczne. Nie zabrakło również ćwiczeń ortofonicznych, ćwiczeń rozwijających myślenie logiczne, matematyczne oraz rozwijających słuch fonematyczny.Do wspólnej nauki oraz zabawy zachęcaliśmy również dzieci z grupy "Jeżyków" oraz z grup "Zerowych", które dochodziły do nas w trakcie zajęć.

   Zapraszamy do albumu fotograficznego.                                                                    Małgorzata Sieg

 

 

 

Znalezione obrazy dla zapytania świeta tuż tuż      11 grudnia br. o godz. 16.45 w grupie "Tygrysków" odbyły się zajęcia otwarte dla Rodziców. Celem spotkania było wywołanie radości z okazji zbliżających się Świąt, integracja środowiska przedszkolnego, umożliwienie Rodzicom obserwacji swojego dziecka na tle grupy oraz przybliżenie metod i form pracy z dziećmi w przedszkolu. Zajęcia przebiegły w miłej atmosferze, Dzieci ujawniły swoją wiedzę i umiejęności. Rodzice chętnie uczestniczyli we wspólnej zabawie. Wszyscy opuścili budynek przedszkola z uśmiechem na twarzach oraz z samodzielnie zrobionymi ozdobami na choinkę.

   Zapraszamy do zakładki "Album fotograficzny".

                                                                                                                        Małgorzata Sieg, Ewa Chojnacka

 

Znalezione obrazy dla zapytania andrzejki  30 listopada br. w grupie popołudniowej "Tygrysków" zorganizowano andrzejki. Najpierw dzieci zostały zapoznane z tradycją andrzejkową, a następnie mogły skorzystać z wróżb przygotowanych przez Cygankę Elwirę. Każdy mógł dowiedzieć się czegoś ciekawego o sobie, o swojej przyszłości. Zabawa andrzejkowa dostarczyła uczestnikom wiele radości niezapomnianych przeżyć.

   Zapraszam do zakładki "Album fotograficzny"

                                                                                                                                         Małgorzata Sieg

 

Podobny obraz22 listopada br. w grupie popołudniowej "Tygrysków" odbyły się w bibliotece zajęcia w związku ze zbliżającym się Międzynarodowym Dniem Pluszowego Misia. W spotkaniu uczestniczyły Mamy oraz Babcie przedszkolaków. Mama Krzysia przeczytała dzieciom bajkę o Misiu Uszatku. Następnie Tygryski układały puzzle, z których wyłonił się wizerunek bohatera bajki. Wszyscy wesoło bawili się przy pląsach i piosenkach o Misiach. Przedszkolacy mieli również możliwość zapoznać się z róznymi książkami o Misiach, dzięki wystawce przygotowanej przez panią Beatę Adamiec. Celem spotkania było nie tylko zbliżające się święto wszystkich Misiów, ale także rozwijanie zainteresowań książką i czytelnictwem.                                                                                                                                                           

   Zapraszam do zakładki "Album fotograficzny"

                                                                                                                                        Małgorzata Sieg