Klasa Vb SP

Przewodnicząca klasy: Aleksandra Buko

Z-ca Przewodniczącego: Marika Kowalska

Z-ca Przewodniczącego: Szymon Pepliński