Grono pedagogiczne

Prietz Beata - dyrektor, pedagog

Magdalena Olszówka - wicedyrektor, matematyka, fizyka, wychowawca klasy VI

Adamiec Beata - nauczyciel bibliotekarz

Biedroń Joanna - wychowawca przedszkola

Bikowska Agata - wychowawca przedszkola

Gapińska Agnieszka - język angielski, wychowawca klasy IVa 

German Hanna - język polski, wychowawca klasy VIIIa

Grzybek - Korzeniewska Anna - muzyka, rytmika

Jagiełło Stanisław - wychowawca świetlicy

Kamrowska - Nowak Aleksandra - przyroda, biologia, geografia

Kiciński Artur - technika

Kierzkowska Joanna - wychowawca przedszkola

Koldun Katarzyna - plastyka, muzyka, zajęcia artystyczne

Lasecka Magdalena - socjoterapia, wychowawca świetlicy

Lipińska Angelika - język angielski, wychowawca klasy Vb

Mikołajczyk Danuta - edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy II

Mokrzecka Ewa - język niemiecki

Morgut Zenona - pedagog, logopeda

Myszkiewicz - Ryńska Monika - nauczyciel, wychowawca świetlicy

Płomiński Miłosz - wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa, wychowawca klasy IV b

Priefer Elżbieta - edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy I b

Przednowek Adrian - wychowanie fizyczne

ks. Sacha Piotr - religia

Sadurska Edyta - wychowawca przedszkola 

Sieg Małgorzata - wychowawca przedszkola

Sikora Iwona - język polski, wychowawca klasy VII

Stasiak Joanna - matematyka, wychowawca klasy Va

Sujecka Irena - edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy I a

Szatkowska Grażyna - matematyka, chemia

Szczepańczyk Justyna - język polski, wychowawca świetlicy

Szczur Katarzyna - nauczyciel wspomagający

Ściagow Janina - religia, technika, wychowawca klasy III gimnazjum

Urbańska Danuta - edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy III

Wadych Monika - wychowawca przedszkola

Witt Wojciech - historia, wiedza o społeczeństwie, wychowawca klasy VIII b

Wojtyszyn Barbara - logopeda

Wolski Krzysztof - informatyka

Wróblewska Barbara - wychowawca przedszkola

Zielińska Malwina - wychowawca przedszkola