Grono pedagogiczne

Prietz Beata - dyrektor, wychowanie do życia w rodzinie, wychowawca świetlicy

Magdalena Olszówka - wicedyrektor, matematyka, fizyka, wychowawca klasy V

Antczak Emilia - wychowawca przedszkola, język niemiecki

Biedroń Joanna - wychowawca przedszkola

Bikowska Agata - wychowawca przedszkola

Brucka Monika - plastyka, muzyka, zajęcia artystyczne

Chojnacka Ewa - wychowawca przedszkola

Gapińska Agnieszka - język angielski, wychowawca klasy III gimnazjum

German Hanna - język polski, wychowawca klasy VIIa

Grzybek - Korzeniewska Anna - muzyka, rytmika

Jagiełło Stanisław - wychowawca świetlicy

Kamrowska - Nowak Aleksandra - przyroda, biologia, geografia

Kiciński Artur - technika

Lasecka Magdalena - socjoterapia, wychowawca świetlicy

Lipińska Angelika - język angielski, wychowawca klasy IVb

Mikołajczyk Danuta - edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy I

Morgut Zenona - pedagog, logopeda

Płomiński Miłosz - wychowanie fizyczne

Priefer Elżbieta - edukacja wczesnoszkolna, wychowawca oddziału 0b

ks. Sacha Piotr - religia

Sadurska Edyta - edukacja wczesnoszkolna, 

Sieg Małgorzata - wychowawca przedszkola

Sikora Iwona - język polski, wychowawca klasy VI

Sikorska Beata - geografia, chemia

Stasiak Joanna - matematyka, wychowawca klasy IVa

Sujecka Irena - edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy IIIa

Szatkowska Grazyna - matematyka, chemia

Szczur Katarzyna - edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy IIIb

Ściagow Aleksandra - nauczycil wspomagający

Ściagow Janina - religia, technika, wychowawca klasy II gimnazjum

Urbańska Danuta - edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy II

Wadych Monika - wychowawca przedszkola

Wesołowska Karolina - wychowanie fizyczne

Witt Wojciech - historia, wiedza o społeczeństwie, wychowawca klasy VIIb

Wojtyszyn Barbara - logopeda

Wolski Krzysztof - informatyka

Wróblewska Barbara - wychowawca przedszkola

Zadrużyński Adam - edukacja dla bezpieczeństwa