Rada Rodziców

Rada Rodziców

SKŁAD RADY:

1. Przewodnicząca Rady Rodziców - p. Roma Buko

2. Z-ca przewodniczącej - p. Violetta Grzęda

3. Skarbnik RR - p. Monika Cyprys

 

NR KONTA RADY RODZICÓW

Wpłat na Radę Rodziców prosimy dokonywać przelewem na podany nr konta bankowego, bezpośrednio do skarbnika Rady Rodziców - p. Moniki Cyprys.

Nr konta: 51 1020 1475 0000 8602 0239 4518

Regulamin Rady Rodziców:      Regulamin_Rady_Rodzicow.pdf