Świetlica szkolna

     Świetlica szkolna          

 

 • Świetlica szkolna zapewnia opiekę dzieciom dojeżdżającym autobusem szkolnym oraz dzieciom rodziców pracujących, w godzinach
  06:45 – 17:15.

   

 • Do świetlicy zapisane są dzieci z klas I-VIII SP oraz Gimnazjaliści.
   

 • Podstawą uczestnictwa w zajęciach świetlicowych jest wypełniona
  przez rodzica/opiekuna deklaracja udziału ucznia w zajęciach świetlicowych.

 

Głównym celem działalności świetlicy szkolnej jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom

przed zajęciami lekcyjnymi i po nich w bezpiecznym i miłym otoczeniu.

Dodatkowo realizowane są następujące cele i zadania:                            

                                                                       

 

 

Powyższe cele i zadnia realizuje się poprzez określone formy zajęć świetlicowych:

 •  zajęcia stolikowe: gry planszowe, towarzyskie;

 • zajęcia plastyczno-manualne: rysowanie ołówkiem, kredkami, malowanie farbami, wycinanki, wydzieranki;

 • zajęcia dydaktyczne: zabawy słowne, krzyżówki, labirynty, quizy, rebusy, zgadywanki;

 • zajęcia muzyczne: słuchanie różnorodnej muzyki, śpiewanie piosenek, zabawy ze śpiewem;

 • zajęcia rekreacyjno-ruchowe: zabawy ruchowe na świeżym powietrzu, zabawy w grupach, ćwiczenia doskonalące sprawność fizyczną;

 • zajęcia z wykorzystaniem środków audiowizualnych: oglądanie bajek i programów dla dzieci;

 • realizowanie edukacji prozdrowotnej, profilaktycznej, proekologicznej;

 • zajęcia doskonalące umiejętność samodzielnego czytania i słuchania tekstu czytanego przez nauczyciela (czytanie bajek, wierszy, opowiadań, prasy dla dzieci);

 • zajęcia wzbogacające posiadane wiadomości, zaspokajające ciekawość świata (czytanie książek, encyklopedii, rozmowy i pogadanki z dziećmi, zabawy tematyczne, gry dydaktyczne i edukacyjne);

 • zajęcia relaksacyjne i wyciszające (relaks przy muzyce, oglądanie bajek, dowolne zabawy dzieci);

 • zabawy z chustą animacyjną.

 

RAMOWY PLAN DNIA ŚWIETLICY SZKOLNEJ

06:45 – 08:00

Schodzenie się dzieci do sali świetlicowej.

Zabawa według indywidualnych zainteresowań dzieci:

*gry i zabawy stolikowe rozwijające pamięć i spostrzegawczość,

*rysowanie,

*zabawy konstrukcyjne.

08:00 – 08:45 

Czytanie głośnie wybranych tekstów.

08:45 – 09:30

Zajęcia z całą grupą zorganizowane przez nauczyciela, różnorodne propozycje zajęć i zabaw rozwijających twórczą aktywność dzieci.

09:35 – 09:45

Zabiegi higieniczne, przygotowanie do drugiego śniadania.

09:45 – 10:00

Drugie śniadanie.

10:00 -10:45

Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, gry i układanki stolikowe, rozmowy z dzieckiem.

10:45 – 11:20

Zajęcia tematyczne zgodne z planem pracy świetlicy.

11:20 – 11:30

Przejście dzieci do małej szkoły na obiad.

Zabiegi higieniczne, przygotowanie do obiadu.

11:30 – 11:45

Przerwa obiadowa.

11:45 – 11:50

Powrót dzieci do sali świetlicowej.

11:50 – 12:30

Zajęcia zorganizowane z całą grupą, propozycje różnorodnych zabaw rozwijających twórczą aktywność dzieci.
W zależności od pogody: spacery, wycieczki, gry i zabawy integracyjne, zajęcia ruchowe, zajęcia plastyczne.

12:30 – 13:15

Odrabianie zadań domowych.

13:15– 13:50

Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.

13:50

Wyjście dzieci odjeżdżających pierwszym autobusem.

13:50 – 14:30

Zajęcia tematyczne zgodne z planem pracy świetlicy.

14:30– 15:30

Odrabianie zadań domowych.

15:30 – 16:10

Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.

16:10 – 16:20

Wyjście dzieci odjeżdżających drugim autobusem.

16:20 – 17:15

Porządkowanie sali świetlicowej. Rozchodzenie się dzieci do domów.