Świetlica szkolna

Konkursy

Szanowni Uczniowie!                                                           

Ogłaszamy nowy konkurs świetlicowy:      Podobny obraz    

„Logo Mojej Świetlicy”   

 

1.CELE KONKURSU:

Rozwijanie indywidualnych zdolności plastycznych dzieci.

Rozbudzanie aktywności twórczej oraz kreatywności.

Rozwijanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej.

Prezentacja dziecięcej twórczości plastycznej.

 

2. TEMATYKA KONKURSU:

    Tematem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej „Logo Mojej Świetlicy”, dowolną techniką plastyczną(format A4).

 

3. KRYTERIA OCENY PRAC:

Samodzielność dziecka.

    Pomysłowość w ujęciu tematu.

 

4. TERMIN I OPIS PRACY

    Prace plastyczne należy dostarczyć do 19.10.2018 r. do świetlicy szkolnej.

 

Wszystkie prace ozdobią salę świetlicową. Czekają również nagrody J

 

 

 

                                                                                                                                             Lasecka Magdalena