Świetlica szkolna

Konkursy

              SZANOWNI UCZNIOWIE !

 

                 Bardzo dziękujemy za udział w konkursie świetlicowym

                                         „LOGO MOJEJ ŚWIETLICY”.

           Informujemy, że I miejsce zdobyła  Zuzanna Ceglarska.

 

 

Uwaga!

Ogłaszamy nowy listopadowy konkurs świetlicowy:          

„BARWY JESIENI”  

1.CELE KONKURSU:

Rozwijanie indywidualnych zdolności plastycznych dzieci.                                                              
Rozbudzanie aktywności twórczej oraz kreatywności.
Rozwijanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej.
Prezentacja dziecięcej twórczości plastycznej.

2. KRYTERIA OCENY PRAC:

Samodzielność.

Pomysłowość w ujęciu tematu.
Estetyka wykonania.

3. TERMIN I OPIS PRACY

Podpisane na odwrocie prace plastyczne (format A4) należy dostarczyć do 19.11.2018 r. do świetlicy szkolnej.

 

Wszystkie prace ozdobią salę świetlicową. Czekają również nagrody i świetlicowe dyplomy J