Dokumenty szkoły

Statut i inne dokumenty szkoły

Statut Przedszkola w Ostromecku                     Statut_Przedszkola_Publicznego__w_Ostromecku.pdf

Statut Szkoły Podstawowej w Ostromecku        Statut_Szkoly_Podstawowej_w_Ostromecku_(2017).pdf

Statut Gimnazjum w Ostromecku                       Statut_Gimnazjum_w_Ostromecku.pdf

Procedura używania telefonu komórkowego      Procedura_uzywania_telefonu_komorkowego_na_terenie_szkoly(1).pdf

Procedury obowiązujące na terenie placówki     Procedury_postepowania.pdf

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018               KALENDARZ_ROKU_SZKOLNEGO_17-18.pdf