PRZEDSZKOLE TALENTÓW

Teatrzyk - kontakty z obcymi

W marcu dzieci uczestniczyły w zajęciach zorganizowanych przez nauczycieli przedszkola, których celem było uświadomienie dzieciom niebezpiecznych sytuacji wynikających z konktaktów z nieznajomymi. 

Dzieci z młodszych grup przedszkolnych obejrzały teatrzyk kukiełkowy "Wilk i siedem koźlątek". Po wysłuchaniu bajki rozmawiały o sytuacjach niebezpiecznych oraz wykonały plakat przestrzegający przed kontaktami z osobami obcymi          (galerię prac dzieci można było podziwiać na korytarzu przedszkolnym). 

W grupie popołudniowej „Tygrysków” również zostały zorganizowane zajęcia, mające na celu wdrażanie dzieci do kierowania się zasadą ostrożności w kontaktach z nieznajomymi. Na początku  dzieci powitały się „iskierką przyjaźni” .  Następnie dzieci oglądały teatrzyk przygotowany przez nauczyciela o Ali, która nie posłuchała przestróg mamy. Dzieci miały możliwość ocenić zachowanie dziewczynki, próbowały definiować pojęcie „obcy”. Przedszkolacy utrwaliły ważne numery telefonów  i zostały uświadomione, że powinny powiadomić rodziców, nauczyciela lub policję, o tym, że ktoś obcy próbował ich czymś częstować lub wypytywał o adres. Następnie dzieci podzielone na grupy miały możliwość przygotować teatrzyk kukiełkowy. Po każdej przeprowadzonej inscenizacji wspólnie omawiano niebezpieczną sytuację oraz zachowanie dziecka. Dzieci z grup „0” miały możliwość przygotować w parach scenki dramowe.