PRZEDSZKOLE TALENTÓW

"Poznaję moje otoczenie" - wycieczki po okolicy

W maju dzieci z trzech grup przedszkolnych uczestniczyły w zajęciach „Poznaję swoje otoczenie” (Delfinki, Zerówka oraz Jeżyki).  Zajęcia miały na celu zwrócenie uwagi dzieci na charakterystyczne miejsca w najbliższej okolicy, które pozwolą na odnalezienie się w różnych sytuacjach. Podczas wycieczki dzieci odwiedziły następujące miejsca: Pałac w Ostromecku, pobliski park, budynek biblioteki czy kościół. Wskazywały też kierunek w jakich trzeba iść, aby dotrzeć z powrotem do przedszkola.

W grupie popołudniowej „Tygrysków” została zorganizowana wycieczka po Ostromecku, która miała na celu wykształcenie nawyku wynajdywania charakterystycznych punktów, mogących ułatwić odnalezienie się w różnych miejscach oraz rozwijanie umiejętności posługiwania się mapą. Przed wyjściem dzieci analizowały mapkę przygotowaną przez nauczyciela, która wyznaczała trasę do pokonania oraz miejsca postoju. Następnie z mapkami w ręku wyruszyły z budynku przedszkola. Pierwszym miejscem postoju okazało się Mauzoleum, kolejnymi Pałac Nowy, Pałac Stary i Ogród Włoski. W drodze powrotnej zgodnie z mapą przedszkolaki zatrzymały się przy Bibliotece, Kościele, Szkole i Przychodni Zdrowia. Podczas każdego postoju zadaniem dzieci było wyszukanie obrazka przedstawiającego poszczególne miejsca, w których się zatrzymywały i naklejenie ich w odpowiednim miejscu na mapce. Strudzone pieszą wycieczką, ale zadowolone z wykonanego zadania, wróciły do przedszkola na podwieczorek.