WYNIKI EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH W 2012 R. WYNIKI W LATACH 2002-2012 EDUKACYJNA WARTOŚĆ DODANA TRZYLETNI WSKAŹNIK EWD DLA SZKOŁY ROK 2013/2014 rok 2014/2015

Wyniki egzaminów

WYNIKI EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH W 2012 R.

WYNIKI EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH W 2012 R.

W ZESPOLE SZKÓŁ W OSTROMECKU

 

 

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku przekazała wyniki egzaminów zewnętrznych przeprowadzonych w szóstych klasach szkoły podstawowej..

W Szkole Podstawowej w Ostromecku  w ogólnopolskim sprawdzianie wzięło udział 17 uczniów klasy VI. Uzyskali oni średni wynik 23,88 pkt przy średniej wojewódzkiej 22,14. Średnia szkoły jest wyższa od średnich wyników w gminie, powiecie, województwie i kraju. Na uwagę zasługuje wysoki wynik 38 pkt uzyskany przez Agatę Lewandowską -tegoroczną finalistkę wojewódzkiego konkursu polonistycznego..

 

Uczniowie klasy VI SP Ostromecko najlepiej radzą sobie z wykorzystaniem czytaniem, rozumowaniem i wykorzystaniem wiedzy w praktyce, natomiast muszą jeszcze popracować nad standardem "pisanie", w którym uzyskali wynik trochę niższy niż wojewódzki.
 Komplet średnich wyników przedstawia się następująco następująco:

SP OSTROMECKO........................... 23,88, 

GMINA DĄBROWA CHEŁMIŃSKA.... 20,90

POWIAT BYDGOSKI......................... 22,43

WOJ.KUJAWSKO-POM. .................. 22,14, 

KRAJ................................................. 22,75

SZKOŁY WIEJSKIE........................... 21,27

Z otrzymanego z OKE w Gdańsku rozkładu wyników można odczytać, że ok. 80% szkół w województwie ma niższą średnią od naszej szkoły, a 20% wyższą.

WYNIKI EGZAMINÓW GIMNAZJALNYCH:

Przedstawiamy poniżej szczegółowo wyniki egzaminu gimnazjalnego. Średnie wyniki uczniów klasy III Gimnazjum w Ostromecku zestawione są ze średnimi województwa kujawsko-pomorskiego. Porównanie to wyraźnie wypada na korzyść naszych uczniów.

W tym roku gimnazjaliści w ciagu trzech dni pisali aż sześć egzaminów. Po raz pierwszy wyniki prezentowane są w układzie procentowym, co oznacza, że 100% oznacza maksymalną możliwą do uzyskania ilość punktów.

Oto tabela przedstawiająca dorobek naszych uczniów w zestawieniu ze średnimi uzyskanymi przez gimnazjalistów w całym województwie kujawsko-pomorskim.

       J.POLSKI HISTORIA MATEM. PRZYRODA J.ANG-PODS. J.ANG-ROZ. J.NIEM
OSTROMECKO   72,1% 61,9% 55,6% 60,4% 60,3% 38,9% 85%
WOJ.KUJ-POM. 64% 59% 46% 49% 60% 44% 54%

 Gratulujemy wszystkim uczniom piszącym test oraz nauczycielom, którzy przez 6 lat zajmowali się nauczaniem obecnych szóstoklasistów.

Wyniki tegorocznych egzaminów zostały dobrze przyjęte przez uczniów i rodziców. Zostały one poddane szczegółowej analizie i wysoko ocenione przez Radę Pedagogiczną. Uzyskany przez ostromeckich uczniów wynik jest wyższy od średniej gminnej, powiatowej i wojewódzkiej.