WYNIKI EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH W 2012 R. WYNIKI W LATACH 2002-2012 EDUKACYJNA WARTOŚĆ DODANA TRZYLETNI WSKAŹNIK EWD DLA SZKOŁY ROK 2013/2014 rok 2014/2015

Wyniki egzaminów

rok 2014/2015

 

29 maja do wszystkich szkół podstawowych w Polsce dotarły wyniki tegorocznego sprawdzianu szóstoklasisty, który odbył się 1 kwietnia 2015 r.

Miło nam poinformować, ze uczniowie klasy VI Szkoły Podstawowej w Ostromecku spisali spisali się bardzo dobrze uzyskując wyniki lepsze niż wojewódzkie (dla porównania podajemy średnie wyniki szkół wiejskich, miast do 20 tys mieszkańców, miast 20-100 tys., i wielkich miast pow. 100 tys. w naszym województwie). Oto zestawienie wyników:

JĘZYK POLSKI
SP Ostromecko  73%
szkoły wiejskie 68%
miasta do 20 tys. mieszkańców: 69%
miasta 20-100 tys.: 70%
miasta pow. 100 tys.: 73%

MATEMATYKA
SP Ostromecko : 68%
szkoły wiejskie:  57%
miasta do 20 tys. mieszkańców: 56%
miasta 20-100 tys.: 60%
​miasta pow. 100 tys.: 60%

JĘZYK ANGIELSKI
SP Ostromecko: 84% 
szkoły wiejskie: 72%
miasta do 20 tys. mieszkańców: 76%
miasta 20-100 tys.: 76%
​miasta pow. 100 tys.: 79%

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku podała tabelaryczne zestawienie wyników sprawdzianu szóstoklasisty przydzielając wyniki szkół do 9 grup (9-stopniowa skala staninowa). 
Wyniki Szkoły Podstawowej w Ostromecku zarówno w części pierwszej (j.polski i matematyka), jak i w drugiej (j.angielski) sięgają poziomu siódmego, co oznacza według skali  poziom wysoki.
         Poziom siódmy w 9-stopniowej skali oznacza praktycznie, że ok. 77% szkół w województwie kujawsko-pomorskim ma wyniki niższe od naszej szkoły, natomiast 23 % ma wyniki wyższe

Poniższa tabela przedstawia porównanie wyników uczniów z Ostromecka ze średnimi wojewódzkimi i krajowymi. 

  j.polski matematyka  j.angielski
Ostromecko 73% 68% 84%
woj.kuj.-pom. 70% 58% 75%
kraj 73% 61%

78%