TERMINY KONKURSÓW KURATORA OSWIATY Sukcesy uczniów szkoły podstawowej w konkursach organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy w roku szkolnym 2016/2017 Sukcesy uczniów gimnazjum w konkursach organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy w roku szkolnym 2016/2017 Sukcesy uczniów szkoły podstawowej w roku szkolnym 2016/2017 Sukcesy uczniów gimnazjum w roku szkolnym 2016/2017

Sukcesy uczniów

TERMINY KONKURSÓW KURATORA OSWIATY

Terminarz konkursów organizowanych przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2015/2016

Szkoły podstawowe

lp. Nazwa konkursu                                                        Etap szkolny    Etap rejonowy     Etap wojewódzki

1. Konkurs przedmiotowy z języka polskiego                    16.11.2016 r.       7.01.2017 r.         18.03.2017 r.

2. Konkurs przedmiotowy z matematyki                            24.10.2016 r.      3.12.2016 r.         18.02.2017 r.

3. Konkurs przedmiotowy z przyrody                                26.10.2016 r.     25.02.2107 r.         31.03.2017 r.

4. Konkurs przedmiotowy z języka angielskiego                  4.11.2016 r.     10.12.2016 r.        25.03.2017 r.

Gimnazja

lp. Nazwa konkursu                                                        Etap szkolny    Etap rejonowy     Etap wojewódzki

1. Konkurs przedmiotowy z języka polskiego                    25.10.2016 r.     10.12.2016 r.        4.03.2017 r.

2. Konkurs przedmiotowy z geografii                                20.10.2016 r.     26.11.2016 r.       27.01.2017 r.

3. Konkurs przedmiotowy z historii                                   26.10.2016 r.      30.11.2016 r.      23.02.2017 r.

4. Konkurs przedmiotowy z biologii                                   12.10.2016 r.       7.12.2016 r.      17.02.2017 r.

5. Konkurs przedmiotowy z fizyki                                       4.11.2016 r.      13.12.2016 r.      27.02.2017 r.

6. Konkurs przedmiotowy z języka niemieckiego                 28.10.2016 r.    14.12.2016 r.     11.03.2017 r.

7. Konkurs przedmiotowy z języka angielskiego                 28.11.2016 r.      7.01.2017 r.       25.02.2017 r.

8. Konkurs przedmiotowy z chemii                                    18.10.2016 r.      29.11.2016 r.     18.01.2017 r.

9. Konkurs przedmiotowy z matematyki                             24.10.2016 r.      3.12.2016 r.     18.02.2017 r.

 W roku szkolnym 2016/2017 na terenie województwa kujawsko-pomorskiego Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty organizuje, w formie pilotażu, przedmiotowy konkurs z informatyki dla uczniów gimnazjów.