Rada Rodziców

NR KONTA RADY RODZICÓW

Wpłat na Radę Rodziców prosimy dokonywać przelewem na podany nr konta bankowego, bezpośrednio do skarbnika Rady Rodziców - p. Wiszniewskiej lub do wychowawców klas.

Nr konta: 51 1020 1475 0000 8602 0239 4518