Dyrekcja

 

 

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ IM. MARIANA REJEWSKIEGO W OSTROMECKU:  

                                mgr Beata Prietz 

 

WICEDYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ IM. MARIANA REJEWSKIEGO W OSTROMECKU:  

                                mgr inż. Magdalena Olszówka