Zajęcia dodatkowe

Zajęcia dodatkowe dla uczniów

Zajęcia dodatkowe dla uczniów klas I - III SP:

1. Zajęcia wyrównawcze

2. Talenty

3. Gimnastyka korekcyjna

4. Dodatkowe zajęcia z wychowania fizycznego (SKS-y)

5. Koło muzyczne

6. Koło szachowe

 

Zajęcia dodatkowe dla uczniów klas IV - VIII SP:

1. Dodatkowe zajęcia z wychowania fizycznego (SKS-y)

2. Koło muzyczne

3. Zajęcia wyrównawcze

4. Koło szachowe

 

Zajęcia dodatkowe dla uczniów III GIMNAZJUM:

1. Dodatkowe zajęcia z wychowania fizycznego (SKS-y) 

2. Koło szachowe -