Zajęcia dodatkowe

Zajęcia dodatkowe dla uczniów

Zajęcia dodatkowe dla uczniów klas I - III SP:

1. Zajęcia wyrównawcze

2. Talenty

3. Gimnastyka korekcyjna

4. Dodatkowe zajęcia z wychowania fizycznego (SKS-y)

5. Koło muzyczne

6. Koło szachowe

 

Zajęcia dodatkowe dla uczniów klas IV - VII SP:

1. Koło języka polskiego

2. Koło matematyczne 

3. Koło języka angielskiego

4. Dodatkowe zajęcia z wychowania fizycznego (SKS-y)

5. Koło muzyczne

6. Zajęcia wyrównawcze

7. Koło szachowe

 

Zajęcia dodatkowe dla uczniów klas II - III GIMNAZJUM:

1. Koło języka angielskiego

2. Koło matematyczne

3. Koło historyczno-regionalne 

4. Dodatkowe zajęcia z wychowania fizycznego (SKS-y) 

5. Koło szachowe -